Påskefortællinger

Konfirmander fortæller om påsken
Påskebanner med mange tegninger

Palmesøndag og Skærtorsdag     ♥ ♥ ♥     Langfredag     ♥ ♥ ♥     Påske og opstandelse


Den opstandne Jesus tegnet af en konfirmand
Jesus kom til Jerusalem til påskefesten. Han red ind i byen og blev hyldet som en konge, det var palmesøndag.
Skærtorsdag spiser han med sine disciple og indstifter den hellige nadver.
Klik her for at høre konfirmanderne fortælle om begivenhederne i de sidste dag inden påske.

♥ ♥ ♥
Efter måltidet skærtorsdag aften gik Jesus ud i mørket med sine disciple.
I den nat blev han arresteret, og fredag morgen blev han korsfæstet, og inden solen gå ned langfredag dør Jesus.
Klik her for at komme til konfirmandernes fortælling om langfredag.

♥ ♥ ♥
Jesus opstod fra de døde og disciplene så ham igen.
Her kan I høre nogle af historierne om, hvordan det gik til, fortalt af konfirmander.
Det er påske

♥ ♥ ♥Konfirmandernes påskefortællinger kan også downloades i mp3 filer.
De er samlet i tre mp3-filer, som omhandler:
1. Palmesøndag og Skærtorsdag.
2. Langfredag.
3. Påske.
For at downloade filerne: højreklik på filerne herunder og vælg “Gem destinationen som”.
1. Før påske: Salvingen i Betania, Indtoget i Jerusalem, tempelrensningen, fodvaskningen, nadverens indstiftelse.
Palmesøndag og Skærtorsdag.

Fortalt af konfirmander 2007.
Filen fylder 5.46 MB og varer 5:57 minutter
2. Lidelseshistorien, Jesus arresteres, domfældes, korsfæstes og dør.
Langfredag

Fortalt af konfirmander 2006.
Filen fylder 6.67 MB og varer 7:17 minutter.
3. Jesus opstår fra de døde og bliver set af sine disciple.
Påske.
Fortalt af konfirmander 2007.
Filen fylder 2.43 MB og varer 2:39 minutter

Til Theofilus Til sidens begyndelse Adresser og links